Søk
Close this search box.

Strømsø Atelierfellesskap

Siden etablering i 2017 har Strømsø Atelierfellesskap (SAF) fungert som et samlingspunkt for profesjonelle kunstnere i Buskerud. Kunstnerne på SAF jobber i en rekke kunstneriske medier; skulptur, maleri, foto, lyd, tekstil, grafikk, keramikk mm. Vi disponerer hele 3. etasje av bygget i Tordenskioldsgate 63 i Drammen, totalt nær 1200 kvm. Per i dag er det 19 kunstnere som har sitt arbeidssted i lokalene. Det er satt av generøse arealer til fellesverksteder som kan benyttes avleietagerne, og eksterne brukere etter avtale.

SAF en avtale med Drammen kommune om å stille atelier og verksteder til rådighet for deres Artist in Residence ordning (AiR). AiR har som formål å styrke kulturutveksling på tvers av landegrensene ved å invitere utenlandske kunstnere til å bo og jobbe Drammen.

SAF er støttet av Drammen kommune, Viken fylkeskommune og Norsk Kulturråd.

Det er ikke et krav at leietagerne eller gjestekunstnerne er medlem av BBK.

 

SØKNAD OM ATELIER I STRØMSØ ATELIERFELLESSKAP (SAF)

Send søknad pr mail til post@safdrammen.no

Nødvendige opplysninger:

Navn
Adresse
Mobilnummer
E-postadresse
Nettstedadresse

Gi en beskrivelse av din kunstneriske aktivitet (teknikk, maskinbruk, støy, kjemikalier, håndverk osv) og plassbehov.
Legg ved CV