Søk
Close this search box.

Buskerud Bildende Kunstnere​

BBK er en fagforening for kunstnere i Buskerud. For å bli medlem kreves det at man gjennom utdannelse og kunstnerisk virksomhet er yrkesaktiv som billedkunstner på et profesjonelt nivå.

Foreningen er en distriktsorganisasjon i Norske Billedkunstnere. BBK arbeider med fagpolitiske og kunstfaglige spørsmål.

BBK samarbeider med Kunstsenteret i Buskerud, som har lokaler på Union Scene i Drammen, sammen med Norske Kunsthåndverkere, Sørøst-Norge. I Kunstsenterets galleri vises det stadig skiftende utstillinger og senteret har til enhver tid et godt utvalg kunst for salg – laget av fylkets kunstnere.

Styret i BBK ser på Novemberutstillingen som sitt viktigste enkeltarrangement. Her møter publikum fylkets profesjonelle kunstnere side om side med debutanter og andre som står på terskelen til en kunstnerisk løpebane.

Representanter i BBK´s organer:

STYRET I BBK:

Yola Maria Tsolis – Styreleder (2022-2024)
Marius Dahl- Styremedlem (2023-2025)
Rune Guneriussen – Styremedlem (2022-2024)
Kari Anne Helleberg Bahri – Styremedlem (2022-2024)
Cathrine Finsrud – Styremedlem(2023-2025)
Lars Andreas T. Kristiansen – Varamedlem (2023-2025)
Mona Sundelius – Varamedlem (2023-2025)

NOMINASJONSUTVALGET I BBK:

Daina Deksne Gundersen (2023-2025)
Eva Haglund (2022-2024)
Sivh Hansen – Vara (2023-2025)

Representanter fra BBK i andre utvalg:

STYRET I BUSKERUD KUNSTSENTER:

Rune Guneriussen – Styremedlem (2022-2024)
Patrik Entian – Styremedlem (2023-2025)
Nina Toft- Varamedlem (2023-2025)

REPRESENTANTSKAPET I BUSKERUD KUNSTSENTER:

Marius Dahl – Styremedlem (2023-2025)
Trine Wester – Styremedlem (2022-2024)
Daina Deksne Gundersen – Vara (2023-2025)

INSTILLINGSKOMITEEN FOR REGIONALE PROSJEKTMIDLER VISUELL KUNST

Cathrine Finsrud (2022-2025)

REPRESENTANTSKAPET I ØSTLANDSUTSTILLINGEN

Trine Wester – Styremedlem (2022-2024)
Tormod Solløs – Varamedlem (2023-2024)

ØSTLANDSUTSTILLINGENS STYRE

Nina Guzman Toft – Styremedlem (2023-2025)
Cathrine Finsrud  – Vara (2023-2025)