Søk
Close this search box.

Novemberutstillingen

Søknadsportalen til Novemberutstillingen 2023 er åpnet!

Frist for innsendelse er 16 oktober kl 24.00, midnatt.

Novemberutstillingen er en årlig utstilling arrangert av Buskerud Bildende Kunstnere i samarbeid med Drammens Museum. Alle som er bosatt i, eller har tilknytning til tidligere Buskerud, kan søke. Utstillingen holdes i Drammens Museums lokaler, Lychepaviljongen.
På åpningen utdeles prisen «Årets mest markante verk» og «Årets debutant».
Begge prisene juryeres av NBKs nasjonale jury.

Styret i BBK ser på Novemberutstillingen som sitt viktigste enkeltarrangement gjennom året. Publikum møter mangfold når distriktets profesjonelle kunstnere blir vist side om side med debutanter som står på terskelen til en kunstnerisk løpebane. Juryen etterstreber å få fram bredde gjennom ulike visuelle utrykk og menneskelig ståsted.

Juryen i 2023 består av:
Fra BBK: Cathrine Finsrud (juryleder), Kari Anne Helleberg Bahri og Mona Sundelius.

Eksterne: Morten Viskum og Thomas Iversen.

Utstillingen er støttet av Buskerud fylkeskommune og Drammen kommune.

Nøkkeldatoer for Novemberutstillingen 2023:
16.10.23 Frist for digital innlevering til 1. juryering

24.10.23 Resultat av 1. juryering sendes til søkerne
01.11.23 Innlevering av verk til 2. juryering kl. 15-18

05.11.23 Resultat av 2. juryering sendes til søkerne
08.11.23 Utlevering av ikke antatte arbeider kl 15-18
22.11.23 Åpning av novemberutstillingen kl 18

07.01.24 Siste dag
10.01.24 Utlevering av antatte verker kl 15-18

Søknad til novemberutstillingen foregår i 2 omganger, først ved digital innsending via søknadsportalen på nettsiden; www.bbkunst.no, deretter, for de som går videre, ved innlevering av fysiske verk til 2. juryering på Drammen museum. De som blir antatt skal levere en kortfattet tekst som beskriver verket, til hjelp for kunstformidlerne på museet.
Det gis ikke begrunnelse for avslag.

Søknadskriterier
Du må ha tilknytning til tidligere Buskerud, hvilket innebærer ett av følgende kriterier:
– født og oppvokst i Buskerud
– studerer i Buskerud
– bosatt i Buskerud
– er medlem av BBK

Arbeidene som leveres inn skal være av nyere dato og ikke ha blitt vist tidligere i vårt distrikt.

I skjemaet skal du:

1. Oppgi navn, adresse, mobilnummer og e-postadresse
2. Fortelle hvilken tilknytning du har til Buskerud.
3. Svare på om du har deltatt på Novemberutstillingen tidligere eller ikke
3. Laste opp bilder av verk og oppgi tittel, teknikk, størrelse, årstall, pris, assuranse

Du kan søke med inntil 3 verk. Bildene sendes i filformatet jpg og maks 2 MB hver. Ved 3-dimensjonale verk kan du i tillegg sende inn 2 detaljbilder pr. verk. Ved videoverk, send en link til videoen. Museet tar 30% i provisjon ved salg. Salgssummen som blir oppgitt i søknaden kan ikke endres.

Oppgi filnavn på bildene slik:
1_tittel_bxh_årstall.jpg
2_ tittel_ bxh_årstall.jpg
3_ tittel_ bxh_årstall.jpg
Detaljbilder merkes: «Tittel_detalj.jpg».
Bredde og høyde, og evt dybde, oppgis i cm.

Velkommen til å søke, og lykke til!

Styret i BBK

Søknadsskjema

Påmelding for 2023 er stengt.

Marius Dahl & Anders Dahl Monsen: "Filling the void"