Søk
Close this search box.

Medlemsskap i Buskerud Bildende Kunstnere

Kriterier for opptak

Kriteriene for opptak har som mål å sikre at organisasjonens medlemmer er profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere. Fullført fagutdanning med master innen kunstfag fra kunsthøyskolene i Norge eller tilsvarende fra utlandet, kvalifiserer til direkte medlemsskap i organisasjonen. Om ikke formell utdannelse på masternivå foreligger, kan tilsvarende nivå dokumenteres på andre måter. Kunstnerisk aktivitet på nivå med master kvalifiserer til medlemskap. Det samme gjelder kombinasjonen av praksis og utdannelse som etter samlet vurdering kan sies å tilsvare et profesjonsnivå på høyde med master. I vurderingen av kunstnerisk aktivitet vektlegges deltakelse på utstillinger og prosjekter med høyt faglig nivå, samt utsmykkingsoppdrag, innkjøp, stipender og priser.

Bruk skjemaet nedenfor til å sende inn søknad.

Nødvendige vedlegg:

Søkere med mastergrad/diplom fra norsk billedkunstutdanning:
• CV

Søkere med utdannelse fra utlandet:
• CV
• Dokumentasjon på skolens studieprogram, hvorvidt skolen inngår i nettverk med en av de norske kunsthøyskolene eller gir rett til lån i Lånekassen.

Andre søkere:
• CV
• Dokumentasjon på kunstnerisk aktivitet i form av anmeldelser, omtaler, utstillingsavtaler, publikasjoner, dokumentasjon av kunstnerisk arbeid, prosjektbeskrivelser o.l.
• Dokumentasjon på innkjøp, tildelte stipender, priser og/eller utsmykkingsoppdrag.
• Fotografier (maks. 10 stk./ca. 2MB pr. bilde) av nyere arbeider med årstall, titler og format.

Det er viktig at alt samles i en og samme PDF der du setter inn all skriftlig dokumentasjon og alle bildene.