Søk
Close this search box.

Søknadsskjema novemberutstillingen

Du kan sende inn bilder av opptil 3 verk, i filformatet jpg og maks 2 MB hver.
Ved 3-dimensjonale verk kan du i tillegg sende inn opptil 2 detaljbilder pr. verk.
Ved videoverk, send en link til videoen.

Oppgi filnavnene på bildene slik:

1_tittel_bxh_årstall.jpg


2_ tittel_ bxh_årstall.jpg


3_ tittel_ bxh_årstall.jpg


Detaljbilder merkes:


«Tittel_detalj.jpg».


Bredde og høyde, og evt dybde, oppgis i cm.

Oppgi følgende informasjon om arbeidene du sender inn:

ARBEID 1:


 • Tittel
 • 
Teknikk
 • 
Størrelse
 • 
Årstall
 • 
Pris
 • 
Forsikringssum*

ARBEID 2:

 • 
Tittel
 • 
Teknikk
 • 
Størrelse
 • 
Årstall
 • 
Pris
 • 
Forsikringssum *

ARBEID 3:


 • Tittel
 • 
Teknikk
 • 
Størrelse
 • 
Årstall
 • 
Pris
 • 
Forsikringssum *

(Det er vanlig å sette forsikringssum lik salgssum)