Buskerud Bildende Kunstnere


VEDTEKTER FOR BUSKERUD BILDENDE KUNSTNERE – BBK

Nye vedtekter vedtatt på Årsmøte 09-03-2020 legges ut her så snart NBK har godkjent endringene.