Buskerud Bildende Kunstnere


Buskerud Bildende Kunstnere

BBK er en fagforening for kunstnere i Buskerud. For å bli medlem kreves det at man gjennom utdannelse og kunstnerisk virksomhet er yrkesaktiv som billedkunstner på et profesjonelt nivå.
Foreningen er en distriktsorganisasjon i Norske Billedkunstnere.
BBK arbeider med fagpolitiske og kunstfaglige spørsmål. 

BBK samarbeider med Kunstsenteret i Buskerud, som har lokaler
på Union Scene i Drammen, sammen med Norske Kunsthåndverkere, Sørøst-Norge. I Kunstsenterets galleri vises det stadig skiftende utstillinger og senteret har til enhver tid et godt utvalg kunst for salg - laget av fylkets kunstnere. 

Styret i BBK ser på Novemberutstillingen som sitt viktigste
enkeltarrangement. Her møter publikum fylkets profesjonelle kunstnere side om side med debutanter og andre som står på terskelen til en kunstnerisk løpebane.

Styret i BBK består av:

Marius Dahl - Styreleder
Yola Tsolis - Styremedlem
Morten Halvorsen - Styremedlem
Mona Sundelius - Styremedlem
Rune Guneriussen - Styremedlem 

Lars Andreas T. Kristiansen - Varamedlem
Kari Anne Helleberg Bahri - Varamedlem