Buskerud Bildende Kunstnere


Buskerud Bildende Kunstnere

BBK er en fagforening for kunstnere i Buskerud. For å bli medlem kreves det at man gjennom utdannelse og kunstnerisk virksomhet er yrkesaktiv som billedkunstner på et profesjonelt nivå.
Foreningen er en distriktsorganisasjon i Norske Billedkunstnere.
BBK arbeider med fagpolitiske og kunstfaglige spørsmål. 

BBK samarbeider med Kunstsenteret i Buskerud, som har lokaler
på Union Scene i Drammen, sammen med Norske Kunsthåndverkere, Sørøst-Norge. I Kunstsenterets galleri vises det stadig skiftende utstillinger og senteret har til enhver tid et godt utvalg kunst for salg - laget av fylkets kunstnere. 

Styret i BBK ser på Novemberutstillingen som sitt viktigste
enkeltarrangement. Her møter publikum fylkets profesjonelle kunstnere side om side med debutanter og andre som står på terskelen til en kunstnerisk løpebane.

Representanter i BBK´s organer:

STYRET I BBK:

Marius Dahl - Styreleder (2019-2021)
Yola Tsolis - Styremedlem (2020-2022)
Morten Halvorsen - Styremedlem (2019-2021)
Mona Sundelius - Styremedlem (2019-2021)
Rune Guneriussen - Styremedlem (2020-2022)

Lars Andreas T. Kristiansen - Varamedlem (2019-2021)
Kari Anne Helleberg Bahri - Varamedlem (2020-2022)


NOMINASONSUTVALGET I BBK:

Daina Deksne Gundersen (2019-2021)
Cathrine Finsrud Stustad (2020-2022)


Representanter fra BBK i andre utvalg::

STYRET I BUSKERUD KUNSTSENTER:

Rune Guneriussen - Styremedlem (2020-2022)
Siv Heidi Hansen - Styremedlem (2019-2021)
Eva Rydhagen - Styremedlem (2019-2021)


REPRESENTANTSKAPET I BUSKERUD KUNSTSENTER:
Marius Dahl - Styremedlem (2019-2021)
Håvard Johansen - Styremedlem (2019-2021)
Trine Wester - Styremedlem (2020-2022)
Medlem på fritt grunnlag: Merethe Duvholt (2020-2022)
Daina Deksne Gundersen - Vara (2019-2021)

INSTILLINGSKOMITEEN FOR REGIONALE PROSJEKTMIDLER VISUELL KUNST
Hans Martin Øien - Komitemedlem (2019-2023)

REPRESENTANTSKAPET I ØSTLANDSUTSTILLINGEN
Mona Sundelius - Styremedlem (2020-2022)
Tormod Solløs - Varamedlem (2020-2022)


ØSTLANDSUTSTILLINGENS STYRE
Katharina Zahl Fagervik - Styremedlem (2019-2021)
Evelyn Melsom - Vara (2019-2021)


Innsilt på Årsmøte i BBK 2020 til Østlandsutstillingens jury:
Patrik Entian – To-dimensjonal
Stein Nerland – Tre-dimensjonal
Kristin Bjørseth – Audiovisuell