Buskerud Bildende Kunstnere

NOVEMBERUTSTILLINGEN 2021


NOVEMBERUTSTILLINGEN 2022

Søknadsportalen til Novemberutstillingen 2022 er nå åpnet!

Novemberutstillingen er en årlig utstilling arrangert av Buskerud Bildende Kunstnere i samarbeid med Drammens Museum. Alle som er bosatt i, eller har tilknytning til det som tidligere het Buskerud, kan sende inn arbeider. Alle kunstkategorier er ønsket, også kunstnere innen performance og lydkunst o.l.

Utstillingen blir juryert av styremedlemmer i BBK pluss to eksterne jurymedlemmer utnevnt av styret. Søknad til novemberutstillingen foregår i 2 omganger, først ved digital innsending via e-post, deretter, for de som går videre, ved innlevering av verk til 2. juryering. De som blir antatt etter 2. juryering må være forberedt på å levere en liten tekst som beskriver verket, til hjelp for kunstformidlerne på museet.

Det gis ikke begrunnelse for avslag.

Juryen i 2022 består av: Kari Anne Helleberg Bahri (juryleder), Nina Toft, Mona Sundelius, Trond Sebastian Rusten, Julio Fernandez da Silva.

Utstillingen holdes i Drammens Museums lokaler, Lychepaviljongen etter gjeldende smittevernregler. På åpningen utdeles prisen «Årets mest markante verk» og «Årets debutant». Begge prisene juryeres av NBKs nasjonale jury.

Styret i BBK ser på Novemberutstillingen som sitt viktigste enkeltarrangement. Her møter publikum fylkets profesjonelle kunstnere side om side med debutanter og andre som står på terskelen til en kunstnerisk løpebane.

Utstillingen er støttet av Buskerud fylkeskommune og Drammen kommune.

Velkommen til å søke, og lykke til!

Styret i BBK

Noen nøkkeldatoer for Novemberutstillingen 2022:

09.10 Frist for digital innlevering
11.11 Innlevering til 2. juryering (15-18)
16.11 Utlevering refuserte arbeider (15-18)
30.11 ÅPNING kl 18.00
2. juryering finner sted den 14. november, og svar sendes ut samme dag.
08.01.2023 Utstillingens siste dag
11.01.2023 Utlevering av verkene.


Søknadskriterier:
• Du må ha tilknytning til det som tidligere het Buskerud. Tilknytning innebærer at du oppfyller ett av følgende kriterier:

- født og oppvokst i Buskerud eller
- studerer i Buskerud eller
- er bosatt i Buskerud eller
- er medlem av BBK

• Arbeidene som leveres inn skal være produsert i løpet av de to siste årene, og ikke ha blitt vist tidligere i vårt distrikt.

• Du kan levere inntil 3 arbeider. Ved tredimensjonale arbeider kan du i tillegg legge ved 2 detaljbilder.

Send din søknad i e-post til:

novemberutstillingen@bbkunst.no

Søknadsfristen for innsendelse til 1. juryering er 9. oktober.

1. Oppgi navn, adresse, mobilnummer og e-postadresse
2. Fortell hvilken tilknytning du har til Buskerud.
3. Fortell om du har deltatt på Novemberutstillingen tidligere eller ikke.
3. Send bilder av verkene og opplysningene som vi ber om, som vedlegg til mailen.

Du kan sende inn bilder av opptil 3 verk, i filformatet jpg og maks 2 MB hver.
Ved 3-dimensjonale verk kan du i tillegg sende inn opptil 2 detaljbilder pr. verk.
Ved videoverk, send en link til videoen.

Oppgi filnavnene på bildene slik:

1_tittel_bxh_årstall.jpg
2_ tittel_ bxh_årstall.jpg
3_ tittel_ bxh_årstall.jpg
Detaljbilder merkes:
«Tittel_detalj.jpg».
Bredde og høyde, og evt dybde, oppgis i cm.

Oppgi følgende informasjon om arbeidene du sender inn:

ARBEID 1:
Tittel
Teknikk
Størrelse
Årstall
Pris
Forsikringssum*

ARBEID 2:
Tittel
Teknikk
Størrelse
Årstall
Pris
Forsikringssum *

ARBEID 3:
Tittel
Teknikk
Størrelse
Årstall
Pris
Forsikringssum *

(Det er vanlig å sette forsikringssum lik salgssum)