Buskerud Bildende Kunstnere

NOVEMBERUTSTILLINGEN 2019

Åpning av Novemberutstillingen for 2019 er torsdag 13 november kl 19.

Novemberutstillingen er en årlig utstilling arrangert av Buskerud Bildende Kunstnere i samarbeid med Drammens Museum. Alle som er bosatt i Buskerud, eller som har tilknytning til fylket, kan sende inn arbeider.
Utstillingen blir juryert av styret i BBK, som i 2019 består av Yola Maria Tsolis (juryleder), Rune Guneriussen, Mona Sundelius, Marius Dahl og Morten Halvorsen.
Søknad til novemberutstillingen foregår i 2 omganger, først ved digital innsending via søknadskjema på våre nettsider. Deretter, for de som går videre, ved innlevering av verk til 2. juryering. Juryen står også for kuratering av utstillingen.
Fristen for innlevering var i år 29. september. Den 10. okober gis svar til søkerne på om de har gått videre eller ikke.

Utstillingen holdes i Drammens Museums lokaler, Lychepaviljongen.
På åpningen utdeles prisen «Årets mest markante verk» og «Årets debutant».
Begge prisene juryeres av NBKs nasjonale jury.

Styret i BBK ser på Novemberutstillingen som sitt viktigste enkeltarrangement. Her møter publikum fylkets profesjonelle kunstnere side om side med debutanter og andre som står på terskelen til en kunstnerisk løpebane.

Utstillingen er støttet av Buskerud fylkeskommune og Drammen kommune.