Buskerud Bildende Kunstnere

NOVEMBERUTSTILLINGEN 2021


Novemberutstillingen 2021

Novemberutstillingen er en årlig utstilling arrangert av Buskerud Bildende Kunstnere i samarbeid med Drammens Museum. Alle som er bosatt i, eller har tilknytning til det som tidligere het Buskerud, kan sende inn arbeider.
Utstillingen blir juryert av styremedlemmer i BBK pluss to eksterne jurymedlemmer utnevnt av styret.
Styret i BBK ser på Novemberutstillingen som sitt viktigste enkeltarrangement. Her møter publikum fylkets profesjonelle kunstnere side om side med debutanter og andre som står på terskelen til en kunstnerisk løpebane.

Utstillingen er støttet av Buskerud fylkeskommune og Drammen kommune.

Juryen i 2021 besto av:
Kari Anne Helleberg Bahri (juryleder), Yola Tsolis, Håvard S. Johansen, Per Hess, Susanne Kathlen Mader.

Det kom inn 140 søknader til Novemberutstillingen 2021. Av disse ble 32 kunstnere med til sammen 47 verk antatt.

På åpningen ble prisen «Årets mest markante verk» gitt til Pernille Rosfjord,
og prisen «Årets debutant» gikk til Linn Cecilie Ulvin.
Begge prisene ble juryert av NBKs nasjonale jury.

Utstillingsperiode: 18. november 2021 - 2. januar 2022
Åpningstider for utstillingen: Mandag-søndag 11.00-15.00

Utlevering av verk:
5. januar kl 15-18


Årets debutant
Årets debutant: "Jeg snakker fra et ustabilt Vi", av Linn Cecilie Ulvin.
Foto: Morten Halvorsen


Årets mest markante verk
Årets mest markante verk: "10% above the surface" og "Layers 1" og "Layers 2", av Pernille Rosfjord
Foto: Morten Halvorsen