Buskerud Bildende Kunstnere
MEDLEMSKAP I BUSKERUD BILDENDE KUNSTNERE

Kriterier for opptak

Kriteriene for opptak har som mål å sikre at organisasjonens medlemmer er profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere.

Fullført fagutdanning med master innen kunstfag fra kunsthøyskolene i Norge eller tilsvarende fra utlandet, kvalifiserer til direkte medlemsskap i organisasjonen.

Om ikke formell utdannelse på masternivå foreligger, kan tilsvarende nivå dokumenteres på andre måter.

Kunstnerisk aktivitet på nivå med master kvalifiserer til medlemskap. Det samme gjelder kombinasjonen av praksis og utdannelse som etter samlet vurdering kan sies å tilsvare et profesjonsnivå på høyde med master.

I vurderingen av kunstnerisk aktivitet vektlegges deltakelse på utstillinger og prosjekter med høyt faglig nivå, samt utsmykkingsoppdrag, innkjøp, stipender og priser.


Nødvendige vedlegg:

Søkere med mastergrad/diplom fra norsk billedkunstutdanning:

• CV

Søkere med utdannelse fra utlandet:
• CV
• Dokumentasjon på skolens studieprogram, hvorvidt skolen inngår i nettverk med en av de norske kunsthøyskolene eller gir rett til lån i Lånekassen.
Lag én PDF der du setter inn all skriftlig dokumentasjon.


Andre søkere:
• CV
• Dokumentasjon på kunstnerisk aktivitet i form av anmeldelser, omtaler, utstillingsavtaler, publikasjoner, dokumentasjon av kunstnerisk arbeid, prosjektbeskrivelser o.l.
• Dokumentasjon på innkjøp, tildelte stipender, priser og/eller utsmykkingsoppdrag.
• Fotografier (min. 8 stk.) av nyere arbeider med årstall, titler og format.

Lag én PDF der du setter inn all skriftlig dokumentasjon, og én PDF der du setter inn alle bildene. Enkeltbildene bør være ca 2MB pr bilde, og tilsammen maks 20MB.

Avhengig av materialets art kan vedlegg også mottas i form av CD/DVD eller på papir. Dokumentasjon må være av god kvalitet.Lag én PDF der du setter inn all skriftlig dokumentasjon i tillegg til bildemateriellet. I utgangs- punktet leveres ikke originalarbeider, men juryen forbeholder seg retten til å be om dette. Last i så fall ned dette skjemaet: Søknadsskjema for nedlastning for utskrift og utfylling: Sendes pr.mail til bbk@bbkunst.noSØKNAD OM MEDLEMSKAP I BBK

Alt skriftlig materiell settes sammen til én pdf, og alle bilder settes sammen til én PDF med maks størrelse 20MB.
Navn:
Adresse:
Postnummer:
Poststed:
Telefonnummer:
E-post:
Gjenta e-post:
Nettsted:
(slik:www.nettsted.no)


SKRIFTLIG DOKUMENTASJON

Last opp skriftlig dokumentasjon, cv m.m. samlet i én PDF:
BILDEDOKUMENTASJON

Last opp bilder, samlet i én PDF på maks 20MB:


Du skal få opp en bekreftelse når du har trykket "Send søknad", og du vil også motta en automatisk generert e-post.

Created with FormToEmail