Buskerud Bildende Kunstnere


Kriterier for opptak i BBK

Kriteriene for opptak har som mål å sikre at organisasjonens medlemmer er profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere.

Fullført fagutdanning med master innen kunstfag fra kunsthøyskolene i Norge eller tilsvarende fra utlandet, kvalifiserer til direkte medlemsskap i organisasjonen.

Om ikke formell utdannelse på masternivå foreligger, kan tilsvarende nivå dokumenteres på andre måter.

Kunstnerisk aktivitet på nivå med master kvalifiserer til medlemskap. Det samme gjelder kombinasjonen av praksis og utdannelse som etter samlet vurdering kan sies å tilsvare et profesjonsnivå på høyde med master.

I vurderingen av kunstnerisk aktivitet vektlegges deltakelse på utstillinger og prosjekter med høyt faglig nivå, samt utsmykkingsoppdrag, innkjøp, stipender og priser.

Søknadsskjema