Buskerud Bildende Kunstnere


HVA SKJER:

NOVEMBERUTSTILLINGEN 2018

Novemberutstillingen er en årlig utstilling arrangert av Buskerud Bildende Kunstnere. Alle som er bosatt i Buskerud, eller som har tilknytning til fylket, kan sende inn arbeider.
Utstillingen holdes i Drammens Museums lokaler, Lychepaviljongen.
På åpningen 14. november 2018 - utdeles prisen «Årets mest markante verk» og «Årets debutant».
Begge prisene juryeres av NBKs nasjonale jury/stipendkomité. De innsendte arbeidene blir juryert av tre medlemmer fra styret i BBK, samt to inviterte kunstnere.
Første juryering gjøres digitalt (foto) her:
http://www.bbkunst.no/novemberutst.html
Frist for digital innlevering er 1.oktober 2018
2. juryering skjer i Drammens Museum med innleverte verk.
Vi ser frem til din søknad!


KUNSTGEIST
Velkommen til et spennende og aktivt høstprogram på Buskerud Kunstsenter!
Med åtte årlige utstillinger i galleriet og ulike kunstfaglige arrangementer ønsker Buskerud Kunstsenter å representere og bidra til utviklingen av samtidskunstfeltet lokalt og nasjonalt, og denne høsten lanserer vi arrangementsserien KUNSTGEIST i samarbeid med Buskerud Bildende Kunstnere. Gjennom KUNSTGEIST inviteres publikum til en rekke kunstfaglige kveldsarrangementer, som kan inspirere, gi faglig påfyll og være en sosial møteplass. Høstens program inneholder kunstnersamtaler med kunstnere tilknyttet Buskerud og en foredragsrekke der du kan lære mer om samtidskunst.

Alle arrangementene er gratis og åpne for alle.

27. september
KUNSTGEIST: Kunstnersamtale mellom Bjørn Båsen og Yola Maria Tsolis
Sted: Buskerud Kunstsenter
Tid: klokken 18:00

16. oktober
KUNSTGEIST: Foredrag om popkunst
Sted: Buskerud Kunstsenter
Tid: klokken 18:00

23. oktober
KUNSTGEIST: Kunstnersamtale med Årets fylkeskunstner Hilde Honerud
Tid: klokken 18
Sted: Buskerud Kunstsenter

30. oktober
KUNSTGEIST: Foredrag om konseptualisme
Sted: Buskerud Kunstsenter
Tid: klokken 18:00

13. november
KUNSTGEIST: Foredrag om stedspesifikk kunst
Sted: Buskerud Kunstsenter
Tid: klokken 18:00

27. november
KUNSTGEIST: Foredrag om feministisk kunst
Sted: Buskerud Kunstsenter
Tid: klokken 18:00

5. desember
KUNSTGEIST: Lesning med Gunvor Nervold Antonsen
Tid: klokken 18:00
Sted: Drammens Museum

Påmelding til foredragsrekken sendes til marte@kibkunst.no.
Vi ser frem til årets høstprogram og håper å se deg en eller flere kvelder!KUNSTGEIST arrangeres i samarbeid med Buskerud Bildene Kunstnere, og mottar støtte fra Drammen kommune.


KUNST RETT VEST 2018

Kunst rett vest arrangeres 10.–21. oktober Drammen er vertskommune og fellesutstillingen legges til Drammens museum. Lychepaviljonen og uteområdet vil bli tatt i bruk. 6. mars 2018 inviteres regionens kunstnere til informasjonsmøte på museet. Program og påmelding kommer. Søknadsfrist er 15. april 2018
http://www.kunstrettvest.no/