Buskerud Bildende Kunstnere


SAF

Strømsø Atelierfellesskap – SAF – er en realitet!SAF åpnet dørene 1. august 2017 og er et kunstnerdrevet initiativ administrert av BBK med støtte fra Buskerud Fylkeskommune.

Vi disponerer hele 3. etasje på Strømsø videregående skole, totalt nær 1200 kvm. Lokalene vil romme et sted mellom 18 og 26 atelierer og et tilsvarende antall kunstnere. Lokalene ligger sentralt på Strømsø i Drammen.

Det er satt av generøse arealer til fellesverksteder som kan benyttes fritt av leietagerne. Disse arealene vil romme verktøy, maskiner og annet utstyr. Fellesverkstedene utvikles i tråd med brukernes behov, og er tenkt finansiert ved økonomisk støtte fra eksterne samarbeidspartnere som Kulturrådet, Lychefondet, Sparebanken Øst mm. Atelierene deler kjøkken med enkel innredning og en spiseplass. Det er personheis i bygget som kan benyttes av leietagere og besøkende med særlig behov.

På grunn av beliggenheten som er tre steinkast unna Drammen stasjon er det enkelt å komme seg på jobb via kollektivtilbud.

SAF vil bli Buskeruds klart største samling av kunstnere under ett tak. Det vil bli et naturlig fokuspunkt for produksjon, faglig utvikling, seminarer, work-shops og publikumsrettet aktivitet.

Vi har avsluttet søknadsprosessen og inntaket av leietakere i denne omgangen. Alle atelierene er leid ut, og 25 kunstnere har nå fast tilhold på SAF. Offisiell åpning blir i oktober.

Eksterne brukere kan leie seg inn på prosjektbasis fra medio oktober 2017. De vil kunne benytte fellesverkstedet, få tilgang til arbeidsbord/kontorplass og låsbart skap.

Spørsmål rettes til: post@safdrammen.noSe utlysningsbrosjyren for mer info og bilder:  Stromso Atelierfellesskap.pdf